Duurzaam project- en veranderingsmanagement

Projectmanagement gaat al een tijdje mee en er zijn nogal wat verschillende project management organisaties die zichzelf presenteren als de specialist in de markt. Ze zijn dan vaak gericht op zeer specifieke onderdelen van het vakgebied, of gespecialiseerd op een sector, zoals overheid, ICT, bank, noem maar op.

Wij zijn wat dat betreft anders. Bij ons staat de werkwijze centraal, en het op maat maken van een werkwijze voor een organisatie op een pragmatische manier. Los van de werkwijze kijken we ook naar context, de omstandigheden waarin gewerkt moet worden. Kennis zonder vaardigheden wordt namelijk stukken minder waardevol, wat ons betreft.

Verbeterschema Promitheus

Professionele en duurzame Projectmanagement

Duurzame verandering

Veel organisaties hebben opleidings- en verbetertrajecten voor projectmanagement doorlopen. Deze professionalisering heeft veelal tot verbetering van de bedrijfsvoering en het resultaat geleid. Bij veel organisaties beklijft de verbetering van het projectmanagement echter niet of vraagt de veranderende marktsituatie een andere werkwijze.

Verbeterschema van harde en zachte facetten

Aangrijpingspunten van onze professionalisering zijn gericht op de meer harde facetten van structuur en systemen zoals het (her)inrichten van de dagelijkse werkprocessen als op de meer zachte facetten van houding en gedrag zoals het verbeteren van de communicatie en samenwerking. Deze gelijktijdige aanpak versnelt de verandering en vergroot het verbetervermogen. Onze werkwijze is in het verbeterschema weergegeven.

Organische verandering

Promitheus kijkt naar verandering als de mogelijkheid om het onder de juiste omstandigheden te laten ontstaan, de organisatie te helpen zo een omgeving te ontwikkelen dat verandering een continu proces wordt zonder hier beperkingen aan te verbinden en om ervoor te zorgen dat de voordelen, dat wat de verandering oplevert, beklijven en verankeren in de eigen organisatie.

Structuur en Cultuur

Onze verbetertrajecten zijn gericht op lijn- en projectorganisaties bij publieke organisaties zoals gemeenten en corporaties in de fysieke sector en bij private bedrijven in de zakelijke, financiële en IT dienstverlening. Het betreft zowel de directe aansturing van een afdeling (Interim Management) als ook het gelijktijdig doorlichten van de organisatie om te komen tot een organisatieadvies aan het management met implementatievoorstellen (Organisatie Advies).

Professionalisering van uw team

De professionalisering van mens en organisatie bestaat uit het (her)inrichten van de dagelijkse werkprocessen (hard), het verbeteren van communicatie en samenwerking (zacht) en het trainen van medewerkers, managers en bestuurders in Projectmatig Werken © en in de betreffende Projectmanagementmethode ® met het individueel coachen van medewerkers.

Resultaatgericht

Het resultaat van onze aanpak is altijd gericht op:

  • Ontwikkelen effectieve gedragsverandering en duurzaam verbetervermogen;
  • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap met verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor eigen werkomgeving;
  • Vergroten van probleemoplossend vermogen medewerkers + opdoen positieve leerervaringen;
  • Betere projectresultaten en beheersbaarheid;
  • Grotere tevredenheid van opdrachtgevers, klanten, bestuurders en aandeelhouders.
Changemanagers

De professionalisering wordt verzorgd op projectbasis in de rol van Organisatieadviseur, Verandermanager, Interim Manager of Trainer/Coach. De trajecten worden eventueel in samenwerking met ervaren collega’s uitgevoerd, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vraagstelling. Onze changemanagers stellen scherpe analyses op met het oog op gedragen adviezen en zijn onafhankelijk en een vertrouwenspersoon voor het management en de medewerkers.

Diensten en producten

• Interim Management
• Verandermanagement
• Projectmanagement
• Training & opleiding
• Audits & quickscans
• Coaching

Neem contact met mij op!

Wil je meer informatie over de begeleiding van verandertrajecten, verbetertrajecten of projectmanagement? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Neem contact met mij op over: